ANTREPO NEDİR?

ANTREPO NEDİR? 

Antrepo, gümrük vergisine konu olup da henüz vergi ve resimleri ödenmemiş malların korunduğu, gerekiyorsa küçük tamamlayıcı işlemlerin yapıldığı gümrük binalarına yakın olan bir tür depodur

GÜMRÜKLEME NEDİR?

Gümrükleme; Yabancı bir ülkeyle gerçekleştirilen dış ticaret faaliyetlerinde, ürün veya hizmetlerin gümrüklü sahalardan geçişi sırasında devletle olan ilişki ve işlemlerin yürütülmesi hizmetidir.

Gümrükleme; Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanması zorunlu mevzuat işlemlerinin gerçekleştirilmesini ifade eder. Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını kapsar. Türkiye kara suları, iç suları ve hava sahası gümrük bölgesine dâhildir.

4458 sayılı gümrük kanununun 5. maddesine göre bütün kişiler, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri gerçekleştirmek üzere gümrük idarelerindeki işleri için bir temsilci tayin edebilirler.

Transit taşımacılık yapan veya arızi olarak beyanda bulunan kişiler hariç olmak üzere, temsilci Türkiye gümrük bölgesinde yerleşik bulunan kişilerdir.

Temsil, doğrudan veya dolaylı olabilir. Temsilci, doğrudan temsil durumunda başkasının adına ve hesabına hareket eder. Dolaylı temsil durumunda ise kendi adına, ancak başkasının hesabına hareket eder. Temsilci, temsil edilen kişi namına hareket ettiğini beyan etmek, temsilin doğrudan veya dolaylı olduğunu belirtmek ve sahip olduğu temsil yetki belgesini gümrük idarelerine ibraz etmek zorundadır.”

Aynı kanunun 225. maddesine göre: “Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetler, 5 inci madde hükümleri çerçevesinde, sahipleri ile bunların adına hareket edenler tarafından doğrudan temsil yoluyla veya gümrük müşavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilir ve sonuçlandırılır.”.

Gümrük kanununun verdiği yetki ile gümrük müşavirleri her türlü gümrük işlemini takip ederek sonuçlandırabilirler.

Yurt içi taşımacılık alanında oldukça kapsamlı faaliyetleri bulunan firmamız son zamanlarda müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda antrepo, depo ve gümrükleme hizmetleri alanlarında da çalışmalarını tamamlamış, kısa süre içerisinde özellikle ülke genelinde faaliyette bulunan birçok antrepo ile bağlantılı olarak gümrüklü ve gümrüksüz depolama hizmetleri sunmaya başlamıştır.

Üretime dayalı çalışmaları ile bilinen birçok üretici, ihracatçı ve ithalatçı firmanın ürettikleri, ihraç etmek istedikleri ve yurt dışından ithal ettikleri malların transfer sürecine geçilmeden önce depolanması gerektiği durumundan hareketle depo ve antrepolara ihtiyaçları doğmaktadır. Bu ihtiyacın farkında olarak araştırmalar yapan firmamız Şah Lojistik kapsamlı çalışmaları neticesinde depolama ve antrepo hizmetleri alanında derin bilgiler edinerek bu alanda da söz sahibi olacak konuma gelmiş bulunmaktadır.

Yurt içinde üretim yapmakta olan kuruluşlarımız taşıtmak istedikleri ürünlerin depolanması ve gümrüklenmesi olayında bir hayli sıkıntı yaşamaktadırlar. Özellikle güvenli ortamı sağlayacak antrepo ve gümrük hizmeti veren firma arayışı konusunda zaman kaybı yaşadıklarından bu tür işlemlerinde paket halinde nakliyeci firma tarafından yapılmasını temenni etmektedirler. Bu aşamada devreye giren firmamız uzun yıllar işbirliği yaptığı gümrük müşavirleri ve çalışmakta olduğu tam tesisatlı antrepoları tavsiye ve organize etmek üzere olabildiğince yardımcı olmaya çalışmaktadır.

Antrepo ve gümrükleme hizmetlerimiz Mersin ilimizle sınırlı olmayıp ihracat ve üretim çalışmalarının yoğun olduğu bir çok ilimizde de sorunsuz kesintisiz hizmetlerimiz mevcut bulunmaktadır. Antrepolarımızın tamamı ileri teknoloji ve modern yapı ile yapılandırılmış olup her türlü yükün depolanmasına müsait şekilde dizayn edilmiş, oldukça büyük kapasiteye sahip durumda bulunmaktadırlar. Ebat ve ağırlıkları itibarı ile her türlü yükün depolanmasının yapılabildiği antrepo ve depolarımızda bulunan vinç, forklift gibi ekipmanlarımız mevcut olup deneyimli personellerimizin titiz çalışmaları ile ürünleriniz son derece güvenli bir şekilde depolanıyor ve araçlara aktarımları yapılıyor.

İhracat kapsamında bulunan yükler depolarımızda, transit kapsamında bulunan üçüncü ülke yükleri ise gümrüklü antrepolarımızda aktarma ve depolama işlemine alınmakta, gümrükleme işlemleri uzun yıllar sektörde faaliyet gösteren tecrübeli gümrük müşavirlerimiz tarafından herhangi bir evrak sıkıntısının yaşanmasına mahal verilmeden son derece sağlıklı bir şekilde yapılmaktadır.