midyat ve çevresine eleman ve asansör temin edilir

midyat ve çevresine eleman ve asansör temin edilir