ÇORLU 2.İCRA DAIRESI MÜDÜRLÜĞÜ 2009 Model FORD Marka CARGO

T.C ÇORLU 2. İCRA DAİRESİ 2014/236 TL M T.
TAŞINIRfN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almâk isteyenlerin yukarıda yazj.l1-d0sy.a_ numarasıyla

21/01/2016 günü, saat 10:00 – 10:05 arası. : 22/02/2016 günü, saat 10:00 – 10:05 arası.: Motor Yerleri Mevkii, Sabah Yatakları Karşısı Bultaş Kimya Fabrikası İçi Ergene

34SSG43 Plakalı , 2009 Model, FORD Marka, CARGO N3 Tipli, Yakıt Tipi Dizel, Rengi Beyaz , aracın aküsü bitik, üzerinde kimyasal taşımak için tanker, muhtelif yerlerinde yıpranma, muhtelif yerlerinde boya kazıntıları ve hafif darbeler mevcut. Aracın trafiğe çıkış özelliklerinden noksanı olup olmadığı tespit edilemedi.